Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/1

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 202/2017 vp; EV 291/2018 vp)

HE 202/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488561
Asia
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen