Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/123

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp; EV 281/2018 vp)

HE 201/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti ratifioi tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen ja sen soveltamissäännöt, vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja määrää lait, lukuun ottamatta tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä annettavaa lakia, tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen