Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 230/2018 vp; EV 284/2018 vp)

HE 230/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuluttajansuojalain muuttamisesta, lain korkolain 2 §:n muuttamisesta, lain saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019 kuitenkin niin, että oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta annetun lain 5 luvun 3 §:n 2 momentin 5 kohta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.