Tehtävään määrääminen OM/2019/51

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Oikeusministeriö

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Olli Muttilainen, Hallintojohtaja p.029 5150011
Asia
Valtioneuvosto on nimittänyt 17.4.2019 oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakosen tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.5.2019 lukien. Hakonen on tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain (121/2019) 6 §:n 1 momentin nojalla vapautettu hoitamasta muuta virkaa siksi ajaksi, jonka hän toimii valtuutettuna. Hakoselle 16.5.2014 annettu määräys apulaisoikeuskanslerin sijaisena toimimisesta lakkaa siten 1.5.2019 lukien. Apulaisoikeuskansleri esittää, että osastopäällikkö, OTL Petri Martikainen määrättäisiin apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi 1.5.-31.10.2019. Määräyksen keston perusteena on kansliapäällikkö Hakosen sijaisuuden järjestämiseen tarvittava aika. Martikainen on antanut suostumuksensa apulaisoikeuskanslerin sijaisen tehtävään.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi osastopäällikkö Petri Martikaisen 1.5.2019 lukien 31.10.2019 saakka.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Apulaisoikeuskanslerin kirje *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.