Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/168

« Tasavallan presidentin esittely 17.5.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp; EV 312/2018 vp)

HE 286/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162456
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta, lain metsästyslain muuttamisesta ja lain luonnonsuojelulain 37 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen