Tehtävän päättyminen

« Tasavallan presidentin esittely 10.5.2019 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri
Timo Soini

Esittelijä
Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Asia
New Delhin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahden edustuston päällikön tehtävän päättyminen 23.6.2019

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahden edustuston päällikön tehtävän päättymään 23.6.2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.