Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/200

« Tasavallan presidentin esittely 10.5.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/2018 vp; EV 321/2018 vp)

HE 259/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jaana Vehmaskoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530267
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen