Sopimuksen hyväksyminen SM/2019/25

« Tasavallan presidentin esittely 10.5.2019 11.00

Sisäministeriö

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-26 - XXXIV-42 hyväksyminen

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591
Asia
Päätös 26 koskee revolverille kehitetyn kaliiperin mittapiirustukseen tehtävää merkintämuutosta. Jos taulukossa IV määritelty revolverin patruuna on tarkoitettu käytettäväksi myös kiväärissä tai pistoolissa, päätösehdotuksen mukaan käytetään näissä taulukon merkinnän "(carb)" mukaista mitoitusta. Päätös 27 koskee taulukossa käytettävien termien muutosta. Ranskankielinen termi Cartouches à culot magnum muutetaan termiksi Cartouches à culot renforcé. Päätöksellä 28 muutetaan aiempaa päätöstä, jonka mukaan pysyvä toimisto pitää voimassaolevista päätöksistä C.I.P:n sisäistä käyttöä varten päätöskoosteena niin kutsuttua harmaata kirjaa. Harmaata kirjaa pidetään jatkossa C.I.P:n intranetissä pdf-muotoisena tiedostona. Päätös 29 koskee C.I.P:n ja yhdysvaltalaisen ampuma-aseiden käyttöturvallisuusorganisaation SAAMI:n välistä yhteistyötä kaliiperistandardien laatimisessa. Päätös 30 koskee C.I.P:n presidenttiyden järjestämistä. Päätöksellä hyväksyttäisiin kullekin jäsenvaltiolle vuoro, jona sen edustaja hoitaa C.I.P:n kaksivuotista presidentin tointa 2020 alkavan 28-vuotisjakson aikana. Päätös 31 koskee uuden kaliiperin 6,5 PRC hyväksymistä. Päätös 32 koskee uuden kaliiperin 7 mm Zentile hyväksymistä. Päätös 33 koskee uuden kaliiperin 500 TLD hyväksymistä. Päätös 34 koskee uuden kaliiperin 12/55 hyväksymistä. Päätös 35 koskee uuden kaliiperin 12/32 SAPL Blanc hyväksymistä. Päätös 36 koskee kaliiperin 300 AAC Blackout muuttamista siten, että patruunan ja patruunapesän säteet r1 ja r2 muutetaan vastaamaan tarkemmin SAAMI-mitoitusta. Päätös 37 koskee kaliiperin 50 Browning muuttamista mittojen L3 ja L3+G osalta. Päätös 38 koskee kaliiperin 45-120 Sharps 3’’1/4 muuttamista siten, että patruunapesän kaulan virheellinen mitta H2 oikaistaan. Päätös 39 koskee kaliiperin 257 Weath. Mag. muuttamista siten, että patruunan kokonaispituutta L6 pidennetään vastaamaan SAAMI:n mitoitusta. Päätös 40 koskee kaliiperin 12/50 SAPL siirtämistä taulukkoon X. Päätös 41 koskee kaliiperin 44/83 aiemmin virheellisesti laskettujen mittojen oikaisemista. Päätös 42 koskee kaliiperin 44/83 SP aiemmin virheellisesti laskettujen mittojen oikaisemista.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätökset XXXIV-26 - XXXIV-42
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen