Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/184

« Tasavallan presidentin esittely 17.5.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 313/2018 vp; EV 307/2018 vp)

HE 313/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Juha Jokinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163594
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulemaan voimaan 22 päivänä toukokuuta 2019 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen