Eduskunnan kirjelmä

« Tasavallan presidentin esittely 10.5.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 56/2018 vp)

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.