Eduskunnan kirjelmä VNK/2019/36

« Tasavallan presidentin esittely 10.5.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 56/2018 vp)

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen