Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018 vp; EV 296/2018 vp)

HE 71/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Kari Liede, Hallitusneuvos p.029 5150210

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren muuttamisesta, lain haastemieslain muuttamisesta, lain saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta ja lain eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.