Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/54

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018 vp; EV 296/2018 vp)

HE 71/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Kari Liede, Hallitusneuvos p.029 5150210
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren muuttamisesta, lain haastemieslain muuttamisesta, lain saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta ja lain eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen