Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 TP 42/2019

Istunnon ajankohta 19.6.2019 15.30 | Paikka: Helsinki

19.6.2019 17.48 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om tillämpning på Åland av gasanordningslagen 2. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produktgrupper 3. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper 4. Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 6. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta 2. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M313 voimaansaattamisesta

1. Landskapslag om fastighetsmäklarverksamhet 2. Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster 4. Landskapslag om ändring av 3 § körkortslagen för Åland 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik 6. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 7. Landskapslag om ändring av 4 och 6 § landskapslagen om avbytarstöd

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 18) täyttäminen

Puolustusministeriö

Jukka Juusti, Kansliapäällikkö p.160 88101

Puolustusvoimain komentajan viran täyttäminen

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Ahvenanmaan valtuuskunnan ylimääräistä määrärahaa koskevan päätöksen vahvistaminen