Viran täyttäminen OM/2019/66

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032
Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Liisa Katriina Lehikoinen ja määräaikainen työtuomioistuinneuvos, hovioikeudenneuvos Risto Henrikki Niemiluoto Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi asianajaja Arto Wilhelm Mikael Henriksson Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Taija Susanna Randen Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, lakimies Jani Markus Ruotsalainen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savola
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Liisa Katriina Lehikoisen 1.7.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen työtuomioistuinneuvoksen, hovioikeudenneuvos Risto Henrikki Niemiluodon 1.7.2019 lukien, Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan asianajaja Arto Wilhelm Mikael Henrikssonin 1.9.2019 lukien, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Taija Susanna Randenin 1.7.2019 lukien, Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, lakimies Jani Markus Ruotsalaisen 1.7.2019 lukien ja Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen markkinaoikeustuomarin Pekka Johannes Savolan 1.7.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.