Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Puolustusministeriö

Puolustusvoimain komentajan viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen

Esittelijä
Jukka Juusti, Kansliapäällikkö p.160 88101

Asia
Pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivisen nimittäminen puolustusvoimain komentajan virkaan ajaksi 1.8.2019-31.3.2024

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivisen puolustusvoimain komentajan virkaan ajaksi 1.8.2019-31.3.2024

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.