Viran täyttäminen PLM/2019/28

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Puolustusministeriö

Puolustusvoimain komentajan viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jukka Juusti, Kansliapäällikkö p.160 88101
Asia
Pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivisen nimittäminen puolustusvoimain komentajan virkaan ajaksi 1.8.2019-31.3.2024
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivisen puolustusvoimain komentajan virkaan ajaksi 1.8.2019-31.3.2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.