Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2019/78

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan ylimääräistä määrärahaa koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 16.4.2019 hylännyt Ahvenanmaan maakuntapäivien hakemuksen 45 milj. euron suuruisen ylimääräisen määrärahan myöntämisestä Ahvenanmaan maakunnalle infrastruktuuri-investointeihin. Määrärahalla rahoitettaisiin kiinteän tieyhteyden rakentaminen Gripön ja Degerön välillä Föglön kunnassa sekä siltakannan parantaminen uusimalla tai peruskorjaamalla yhteensä 11 siltaa. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan ylimääräistä määrärahaa koskevan päätöksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen