Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/119

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/2018 vp; EV 260/2018 vp)

HE 197/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Irja Vesanen-Nikitin, Hallitusneuvos p.029 5342544
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait, lukuun ottamatta lakia liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, tulemaan voimaan1 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen