Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/213

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 275/2018 vp; EV 299/2018 vp)

HE 275/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Panu Pykönen, Hallitusneuvos p.+35 8295530225
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen