Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta (HE 179/2018 vp; EV 313/2018 vp)

HE 179/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto

Esittelijä
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488611

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ampuma-aselain muuttamisesta ja lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.