Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/82

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta (HE 179/2018 vp; EV 313/2018 vp)

HE 179/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488611
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ampuma-aselain muuttamisesta ja lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen