Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2019/97

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Ulkoministeriö

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Maria Pohjanpalo, Kaupallinen neuvos p.029 5351277
Asia
Pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakille, tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Minna Kivimäelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sijoitussuojasopimus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Minna Kivimäen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen