Kansainväliseen toimielimeen määrääminen

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Ulkoministeriö

Suomen edustajien nimittäminen ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimeen

Ministeri
Pekka Haavisto

Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Lähetystöneuvos p.029 5350038

Asia
Suomen edustajiksi ETYJin sovittelu- ja välimiestuomioistuimeen nimitetään seuraavalle kesäkuussa 2019 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle: SOVITTELIJAT: Kimmo Kiljunen, kansanedustaja, D.Phil (Sussex) ja Sia Spiliopoulou Åkermark, kansainvälisen oikeuden dosentti, Jur.Dr. VÄLIMIEHET: Erkki Kourula, entinen Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomari, D.Phil (Oxford) ja varajäsen Jan Klabbers, kansainvälisen oikeuden professori

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Suomen edustajiksi ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimeen seuraavalle kesäkuussa 2019 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle sovittelijoiksi Kimmo Kiljusen ja Sia Spiliopoulou Åkermarkin sekä välimieheksi Erkki Kourulan ja välimiehen varajäseneksi Jan Klabbersin

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.