Kansainväliseen toimielimeen määrääminen UM/2019/90

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Ulkoministeriö

Suomen edustajien nimittäminen ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimeen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Suomen edustajiksi ETYJin sovittelu- ja välimiestuomioistuimeen nimitetään seuraavalle kesäkuussa 2019 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle: SOVITTELIJAT: Kimmo Kiljunen, kansanedustaja, D.Phil (Sussex) ja Sia Spiliopoulou Åkermark, kansainvälisen oikeuden dosentti, Jur.Dr. VÄLIMIEHET: Erkki Kourula, entinen Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomari, D.Phil (Oxford) ja varajäsen Jan Klabbers, kansainvälisen oikeuden professori

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Suomen edustajiksi ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimeen seuraavalle kesäkuussa 2019 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle sovittelijoiksi Kimmo Kiljusen ja Sia Spiliopoulou Åkermarkin sekä välimieheksi Erkki Kourulan ja välimiehen varajäseneksi Jan Klabbersin

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.