Muutos valtioneuvostossa VNK/2019/42

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2019 12.00

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä kauppatieteiden maisteri, yrittäjä Anne Bernerin valtioneuvoston jäsenyydestä ja liikenne- ja viestintäministerin tehtävästä sekä käsittelemästä ulkoministeriön ja oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita ja samalla nimittää kunta- ja uudistusministeri, filosofian maisteri, kansanedustaja Anu Helena Vehviläisen kunta- ja liikenneministeriksi.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.