Sopimuksen hyväksyminen

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön 13. yleiskokouksessa 25 ja 26 päivänä syyskuuta 2018 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen sovittujen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Sanna Marin

Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311

Asia
Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) 13. yleiskokouksessa 25 ja 26 päivänä syyskuuta 2018 on päätetty muuttaa kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF-yleissopimuksen) 2 artiklan 1 §:n a kohdan 3 alakohtaa ja kohtia e (uusi), f ja g, 6 artiklan 1 §:n e ja h (uusi) kohtaa, 20 artiklan 1 §:n e kohtaa ja 2 §, 33 artiklan 4 §:n e ja h (uusi) kohtaa sekä 6 §:ää, 34 artiklan 3-6 §, 35 artiklan 4 § ja 6 §:n c ja d (uusi) kohtaa. Yleissopimuksen muutokset koskevat järjestön sisäistä toimintaa tai ovat muutoin yleiseltä merkitykseltään vähäisiä.

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen muutokset

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.