Valtioneuvoston kirjelmä VM/2019/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)

U 3/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Hirvi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530472
Asia
Komission 5.6.2019 julkaisema Euroopan unionin talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2020 muodostaa komission ehdotuksen Euroopan unionin vuoden 2020 yleiseksi talousarvioksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon vuoden 2020 kansallisessa talousarvioesityksessä. Valtioneuvoston 4.4.2019 antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020 – 2023 on varauduttu 2 206 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2020. Suomen lopulliset kustannukset selviävät myöhemmin syksyllä 2019 EU:n talousarvioprosessin päätyttyä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen