Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 2/2019 vp; EV 2/2019 vp)

HE 2/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin

Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295064207

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.