Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2018/56

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 254/2018 vp; EV 319/2018 vp)

HE 254/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Kosti Honkanen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140607
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta, lain ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, lain työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta ja lain rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen