Valtioneuvoston päätös LVM/2019/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.8.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päätös verkkotoimiluvan peruuttamatta jättämisestä

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Katariina Vuorela, Neuvotteleva virkamies p.029 5342029
Asia
DNA Oyj on 11.4.2019 liikenne- ja viestintäministeriöön saapuneella kirjeellään ilmoittanut sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 18 §:ssä tarkoitetusta määräysvallan muuttumisesta. Määräysvallan muuttuminen liittyy järjestelyyn, jossa norjalainen Telenor Group on 9.4.2019 ilmoittanut ostavansa 54 prosenttia DNA Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista. Euroopan komissio on 15.7.2019 päättänyt olla vastustamatta järjestelyä sekä ilmoittanut, että järjestely on yhteensopiva niin sisämarkkinoiden kuin sopimuksen Euroopan talousalueesta (ETA-sopimus) kanssa. Koska yrityskauppa ei vaikuta toimiluvan myöntämisen edellytysten täyttymiseen tai toiminnan jatkumiseen toimiluvan ehtojen mukaisena, valtioneuvosto ei peruuta DNA Oyj:lle ja Welho Oy:lle myönnettyjä verkkotoimilupia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää olla peruuttamatta DNA Oyj:lle ja Welho Oy:lle myönnettyjä verkkotoimilupia
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen