Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2019/74

« Raha-asiainvaliokunta 29.8.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Laura Terho, Hallitussihteeri p.+35 8295163550
Asia
Asetus koskisi sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen kustannusten korvaamista yliopistoille, ja sitä sovellettaisiin vuodelta 2019 maksettaviin korvauksiin. Korvaus olisi 19 000 euroa koulutuksen suorittanutta ammattihenkilöä kohden. Jos kuitenkin yliopisto on perinyt koulutuksesta maksua ammattihenkilöltä, korvausta vähennetään 3 500 eurolla kutakin sellaista koulutuksen suorittanutta ammattihenkilöä kohden, jonka osalta maksua on peritty. Korvauksesta vähennetään myös mahdollinen valtionavustus ja muu erityinen tuki, jonka yliopisto on saanut koulutuksen järjestämiseen niille ammattihenkilöille, joiden osalta korvausta haetaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Erikoistumiskoulutuksen suorittaa vuoden 2019 aikana arviolta 25–30 sosiaalihuollon ammattihenkilöä. Vuodelta 2019 maksettaisiin korvauksia siis noin 475 000–570 000 euroa, kun huomioon ei oteta korvauksesta tehtäviä vähennyksiä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta