Valtioneuvoston kirjelmä SM/2019/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.8.2019 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Valko-Venäjän takaisinottosopimus)

U 6/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Berit Kiuru, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488283
Asia
Valko-Venäjää koskeva takaisinottosopimus koskisi henkilöitä, jotka eivät (enää) täytä unionin alueelle tulemisen tai siellä oleskelemisen tai asumisen ehtoja. Päätös palauttamisesta tehtäisiin kansallisen lainsäädännön pohjalta noudattaen valtiota sitovia kansainvälisiä velvoitteita. Takaisinottosopimus tehtäisiin toistaiseksi, ja sopijaosapuolilla olisi mahdollisuus keskeyttää tai lopettaa takaisinotot. Sopimus olisi yhteensopiva muiden kansainvälisten sopimusten kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Sopimuksella ei ole vaikutusta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. TALOUDELLISET: Takaisinottosopimuksella ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia kansallisella eikä EU-tasolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen