Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2019/47

« Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019 11.00

Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, p. 029 5140431
Asia
a) Puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraaliluutnantti Kim Erkki Akseli Jäämeren nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2020- 31.12.2022 b) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan, kenraalimajuri Timo Tapio Kakkolan määrääminen puolustusvoimien sotatalouspäällikön tehtävään 1.1.2020 lukien c) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan, insinöörikenraalimajuri Kari Juhani Renkon määrääminen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan tehtävään 1.1.2020 lukien d) Karjalan prikaatin komentajan, eversti Jukka Erkki Paavali Jokisen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2020-31.12.2024
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraaliluutnantti Kim Erkki Akseli Jäämeren kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2020-31.12.2022, määrää Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan, kenraalimajuri Timo Tapio Kakkolan puolustusvoimien sotatalouspäällikön tehtävään 1.1.2020 lukien, määrää Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja,n insinöörikenraalimajuri Kari Juhani Renkon Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan tehtävään 1.1.2020 lukien, nimittää Karjalan prikaatin komentajan, eversti Jukka Erkki Paavali Jokisen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2020-31.12.2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.