Viran täyttäminen OM/2019/99

« Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019 11.00

Oikeusministeriö

Markkinaoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Anne Hallavainio, p. 029 5150458

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttunen ajaksi 1.10.2019 – 30.9.2026.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää markkinaoikeuden ylituomarin virkaan markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttusen ajaksi 1.10.2019-30.9.2026

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.