Viran täyttäminen OM/2019/99

« Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019 11.00

Oikeusministeriö

Markkinaoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150458
Asia
Virkaan esitetään nimitettäväksi markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttunen ajaksi 1.10.2019 – 30.9.2026.
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää markkinaoikeuden ylituomarin virkaan markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttusen ajaksi 1.10.2019-30.9.2026
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.