Eduskunnan kirjelmä UM/2019/131

« Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 antaman kertomuksen johdosta EK 38/2018 vp-K 23/2018 vp

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292
Asia
Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön Ua VM 15/2018 vp
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen