Hallituksen esitys OKM/2019/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 33/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti, että opintorahat sidotaan kansaneläkeindeksiin ja opintorahan huoltajakorotukseen ehdotetaan 25 euron tasokorotusta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi ulkomaisten korkeakoulujen lukuvuosikäsitteen ja tutkintokäytäntöjen huomioimista opintolainahyvityksen ehdoissa sekä opintorahan ja asumislisän vapaaehtoista palauttamista koskevan säätelyn muuttamista verotuksen toimeenpanon aikataulun muutoksen vuoksi. Lisäksi luovuttaisiin mahdollisuudesta säätää asumislisän määrästä maissa, joissa vuokrataso on alhainen. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Indeksikorotukset tulisivat kuitenkin voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys lisää momentin opintoraha- ja asumislisä 29.70.55 menoja vuonna 2020 yhteensä 5 milj. euroa ja vuodesta 2021 lähtien kokovuotisesti arviolta 8,6 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen