Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 VN 61/2019

Istunnon ajankohta 7.10.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

7.10.2019 11.35 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö