Hallituksen esitys YM/2019/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

HE 44/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Liisa Meritähti, Hallitussihteeri p.029 5250376
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annettua lakia siten, että sen nojalla voitaisiin myöntää avustusta asuinrakennusten ja asuntojen kuntotutkimuksiin sekä rakennusten perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Avustukset kohdennettaisiin valtioneuvoston asetuksella kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja muutoin sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun. Avustusta voitaisiin myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tai luonnolliselle henkilölle. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Korjausavustusten myöntövaltuus vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa toimenpiteelle on osoitettu määrärahaa 2,3 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä. KOTITALOUKSIIN JA TALOYHTIÖIHIN: Avustuksen myötä kotitalouksilla ja taloyhtiöillä on parempi mahdollisuus havaita kosteus- ja sisäilmaongelmia varhaisemmassa vaiheessa, suunnitella kosteus- ja sisäilmaongelmista johtuvia korjauksia ja ylläpitää omistamiensa kiinteistöjen kuntoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen