Valtioneuvoston selonteko VM/2019/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023

VNS 2/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen