Hallituksen esitys VM/2019/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

HE 30/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Asia
Esityksessä esitetään muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2020 maksettavaksi säädetty lisäys kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksista aiheutuvan kaksinkertaisen vaikutuksen poistamiseksi maksettaisiin kunnille jo vuonna 2019. Kyseessä on 237 miljoonan euron kertakorvaus, joka maksettaisiin kunnille tasasuuruisesti 43,22 euroa asukasta kohden. Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien taloudellista tilannetta vuonna 2019. Painetta kuntatalouden vahvistamiseen ovat lisänneet ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin ilmoitusongelmat. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä parannetaan kuntien taloudellista tilannetta vuonna 2019. Esitys perustuu hallituksen budjettiriihen 17.9.2019 yhteydessä tehtyyn päätökseen. Esitys lisää valtion menoja kertaluontoisesti 237 miljoonaa euroa tänä vuonna, mutta toisaalta vähentää vastaavasti menoja ensi vuonna.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen