Hallituksen esitys VM/2019/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 32/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eeva Lantto, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530515
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla edistettäisiin ulkomaan kansalaisen mahdollisuutta tunnistautua suomalaisiin viranomaispalveluihin sekä mahdollistettaisiin sähköisten valtuutusten rekisteröinti muutoinkin kuin Väestörekisterikeskuksen sähköiseen palveluun tunnistautumalla. Tunnistusvälineen ja valtuutusten rekisteröintiin liittyviä tehtäviä voitaisiin hoitaa myös yhteispalvelussa. Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annettuun lakiin lisättäisiin mahdollisuus periä käyttäjäorganisaatiolta tunnistuspalvelujen, verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun sekä asiointivaltuuspalvelun käytöstä maksuja. Verkkomaksamisen palvelun käytöstä on tarkoitus periä maksuja vuoden 2020 alusta lukien. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1. 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Vuoden 2020 talousarvioesityksessä Valtiokonttorin toimintamenojen peruslaskelmalla oleva 500 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi uudelle perustettavalle siirtomäärärahamomentille käytettäväksi hallinnon verkkomaksamisen kustannusten alentamiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen