Hallituksen esitys STM/2019/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta

HE 42/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Tiina Muinonen, Hallitussihteeri p.029 5163185
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:ssä säädettyjä prosenttiosuuksia, joilla eri rahoittajaosapuolet osallistuvat maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmän kokonaiskustannusten kattamiseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetut muutokset alentaisivat valtion kustannuksia noin 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2020. Momentti: 33.30.60, 33.40.51, 33.40.54 ja 33.40.60
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen