Valtuuskunnan asettaminen UM/2019/160

« Tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00

Ulkoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Pohjoismaiden neuvoston 71. istuntoon Tukholmassa 28.10.-31.10.2019

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, p. 029 5350224

Asia

Valtuuskunnan jäseninä toimivat pääministeri Antti Rinne, ministerit Pekka Haavisto, Thomas Blomqvist, Krista Mikkonen, Ville Skinnari ja Hanna Kosonen. Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.

Esitys

Tasavallan Presidentti asettaa valtuuskunnan Pohjoismaiden neuvoston 71.istuntoon ja oikeuttaa ulkoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.