Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2019/72

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 13/2019 vp; EV 9/2019 vp)

HE 13/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Sofia Johansson, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342048
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen