Eduskunnan kirjelmä OM/2019/130

« Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (EK 8/2019 vp-LJL 1/2019 vp-EV 131/2018 vp-HE 135/2018 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä lain perustuslain 73 §:ssä säädetyllä määräenemmistöllä.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen