Viran täyttäminen STM/2019/141

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Varhila, Kansliapäällikkö p.029 5163338
Asia

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 5.11.2019 päättäneet esittää Tasavallan Presidentille, että 1.1.2020 avoimeksi tulevaan Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan virkaan nimitetään varatuomari Outi Antila.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan virkaan varatuomari Outi Antilan 1.1.2020 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen