Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2019/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 37/2019 vp; EV 18/2019 vp)

HE 37/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen