Valtiovarainministeriön asetus VM/2019/202

« Raha-asiainvaliokunta 19.12.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Isamaria Mäkiaho, Neuvotteleva virkamies p.+35 829516001
Asia
Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen 1.1.2020. Samalla viraston nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista. Asetus olisi määräaikainen ja se olisi voimassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2020. Ehdotettu asetus muodostuisi pääosin Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien voimassa olevista maksuasetuksista sekä maksutaulukkojen suoritteista. Myös suoritteiden kustannuslaskenta perustuu maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen kustannuslaskentamalleihin. Asetustekstiin ehdotetaan tehtäväksi ainoastaan vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia. Päällekkäisenä suoritteena esitetään poistettavaksi pienimuotoiset poiminnat. Muutostietopalveluun ehdotetaan lisättäväksi hinta uudelle VTJ-muutosrajapintapalvelulle, joka otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2020-2022 aikana. VTJ-muutosrajapinta on palvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään ennalta määritellyn standardin tietosisällön ja toimitustavan mukaisesti väestötietojärjestelmän tiedoilla. Lisäksi muutostietopalvelun hintoja esitetään nostettavaksi 20 prosenttia palvelun alikatteellisuuden korjaamiseksi. Puolestaan poimintapalvelujen hintoja esitetään laskettavaksi noin 10 prosenttia ylikatteellisuuden vuoksi, koska palvelun tuottamistavan muutoksen myötä kustannukset ovat laskeneet. Muuten suoritteisiin ehdotetaan tehtäväksi ainoastaan vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia. Vuoden 2020 aikana Digi- ja väestötietovirastossa suunnitellaan ja kehitetään virastolle uudet yhdenmukaiset kustannuslaskennan periaatteet ja uusi kustannuslaskentamalli, minkä myötä on mahdollista luopua nykyisten virastojen erilaisista kustannuslaskentamalleista.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Digi- ja väestötietoviraston maksuperustelain mukaisten maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen arvioidaan vuonna 2020 olevan yhteensä 22,02 miljoonaa euroa kustannusten ollessa 25,37 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusvastaavuuden arvioidaan vuonna 2020 olevan 87 %. Digi- ja väestötietovirastolla on myös muihin maksusäädöksiin perustuvaa maksullista julkisoikeudellista toimintaa. Valtion talousarvion momentille 28.30.03 (Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot) ennustetaan kertyvän tällä asetuksella säädettävien maksujen lisäksi vuonna 2020 julkisoikeudellisia tuloja vihkimiseen liittyvistä maksuista noin 0,329 miljoonaa euroa, kaupanvahvistuksista noin 0,3 miljoonaa euroa, kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelusta noin 6 635 euroa sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelusta noin 12 348 euroa. Edellä mainittuihin suoritteisiin arvioidaan kohdistuvan kustannuksia kaikkiaan noin 0,765 miljoonaa euroa. Kaikkien julkisoikeudellisten tuottojen arvioidaan olevan 22,7 miljoonaa euroa kustannusten ollessa 26,1 miljoonaa euroa. Kaikkien julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden arvioidaan vuonna 2020 olevan yhteensä 87 %. Digi- ja väestötietoviraston väestötietopalveluiden liiketaloudellisten suoritteiden tulojen ennustetaan olevan noin 12,2 miljoonaa euroa ja kustannukset ovat 3,5 miljoonaa euroa. Liiketaloudellisten väestötietopalveluiden kustannusvastaavuus on 347 %. Liiketaloudellisten varmennepalvelujen osalta tulojen arvioidaan olevan noin 1,4 miljoonaa euroa kustannusten ollessa noin 1,5 miljoonaa euroa. Suoritteiden kustannusvastaavuus on 97 %.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta