Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2019/63

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2019 vp; EV 65/2019 vp)

HE 96/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Noora Herranen, Hallitussihteeri p.029 5250401
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.