Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 TP 81/2019

Istunnon ajankohta 19.12.2019 13.30 | Paikka: Helsinki

19.12.2019 15.43 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Mikko Koskinen, Valtiosihteeri p.09

Arvonimien myöntäminen

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

1. Landskapslag om socialvård 2. Landskapslag om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 12. Landskapslagen om ändring av landskapslagen om skyddshem 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning 14. Landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 15. Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården 16. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 17. Äldrelag för Åland 18. Landskapslag om ändring av 25 och 33 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 19. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland.

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö