Kirjeenvaihtovaltuudet UM/2019/189

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Ulkoministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä.

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Lähetystöneuvos p.029 5350038
Asia
Pysyvä edustaja Jukka Salovaaralle tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Jyrki Tervalle myönnetään valtuudet tehdä Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä. Kirjeenvaihdolla sovitaan, että Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä 12. elokuuta 2019 tehtyä sopimusta Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta (UNOPS-sopimus) sovelletaan vastaavasti Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorioon (UNTIL) sekä sen toimintaan ja henkilöstöön Suomessa.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa pysyvä edustaja Jukka Salovaaran tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Jyrki Tervan tekemään Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta kirjeenvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.