Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2019/156

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 53/2019 vp; EV 42/2019 vp)

HE 53/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.