Tasavallan presidentin asetus OM/2019/159

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi nykyistä sopimusasetusta (970/2019) korvaavaa tasavallan presidentin asetusta maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät Digi- ja väestötietovirastoksi vuoden 2020 alusta. Tasavallan presidentti vahvisti 15. päivänä maaliskuuta 2019 Digi- ja väestötietoviraston perustamisesta annetun lain (304/2019). Laki tulee voimaan 1.1.2020, jolloin Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa uutena virastona. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen. Samalla Väestörekisterikeskuksen nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi. Tämä lakimuutos aiheuttaa tarpeen muuttaa sopimusasetusta. Asetuksessa muutetaan Väestörekisterikeskus Digi- ja väestötietovirastoksi. Asetukseen ei tehdä muita muutoksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.