Ahvenanmaan maakuntalait OM/2019/153

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om socialvård 2. Landskapslag om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 12. Landskapslagen om ändring av landskapslagen om skyddshem 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning 14. Landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 15. Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården 16. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 17. Äldrelag för Åland 18. Landskapslag om ändring av 25 och 33 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 19. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland.

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakien osalta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Muistio
 2. Landskapslag om socialvård
 3. Landskapslag om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland
 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen
 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
 12. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 13. Landskapslagen om ändring av landskapslagen om skyddshem
 14. Ålandsdelegationens utlåtande
 15. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning
 16. Ålandsdelegationens utlåtande
 17. Landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården
 18. Ålandsdelegationens utlåtande
 19. Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården
 20. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
 21. Ålandsdelegationens utlåtande
 22. Äldrelag för Åland
 23. Landskapslag om ändring av 25 och 33 § landskapslagen om hälso- och sjukvård
 24. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
 25. Ålandsdelegationens utlåtande

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.